GolfPlan

Motivační program 2021-2022

Pro letošní rok jsme pro Vás, hodnotitele, rozšířili nabídku odměn za vaše hodnocení. Letos máte možnost získat za každé desáté plnohodnotné motivační hodnocení odměnu, výběrem ze společného koše.

Podmínkou pro získání odměny je:

  • že každé z deseti hodnocení je platné,
  • dotazník byl vyplněn u každého hodnocení včetně slovního hodnocení,
  • hráč hodnotil pět různých hřišť a za žádné hřiště nezískal v daném roce odměnu.

Počet hracích fee a odměn je dostatečný, přesto je počet omezný, akce platí do vyčerpání koše nebo časového ukončení akce.

Odměny můžete vybírat z níže uvedeného seznamu.

Plnohodnotné motivační hodnocení je takové hodnocení, ke kterému hodnotící hráč přidal i doplňující text.

Nabídka obsahuje následující hřiště a odměny

Nabídka odměn pro rok 2021 se připravuje.

Partneři

Golfové projekty